Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016

Οι συγκρούσεις και η αντιμετώπισή τους μέσα στην οικογένεια

Οι συγκρούσεις είναι μέρος των ανθρωπίνων σχέσεων και βασικό κομμάτι στη διαδικασία ωρίμανσης των μελών μιας οικογένειας και των σχέσεών τους. Αυτό καθιστά απαραίτητη τη γνώση των τρόπων με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις συγκρούσεις, εάν θέλουμε να έχουμε «υγιείς» οικογενειακές σχέσεις.
Στη διασφάλιση υγειών σχέσεων, τόσο στο ευρύτερο κοινωνικό όσο και στο οικογενειακό πλαίσιο, και στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων καθοριστικό ρόλο παίξουν η ύπαρξη δεξιοτήτων όπως επικοινωνίας, επίλυσης διαφορών, κατανόησης, συμβιβασμού και σεβασμού κ.α.  Οι δεξιότητες αυτές, είναι εφόδια, που τις αποκτά κανείς καθώς μεγαλώνει, μέσα από την συσχέτισή του με άλλα άτομα.  Όσο πιο πολύ εμπλέκεται σε διάλογο και σχέσεις με τους άλλους, τόσο εκπαιδεύεται στην σωστή χρήση τους. Τα παραπάνω εφόδια είναι χρήσιμα όχι μόνο στον κάθε ενήλικα, αλλά πολύ περισσότερο στα παιδιά.  Και είναι λοιπόν καθοριστικός ο ρόλος των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους στις παραπάνω δεξιότητες.
Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 19.30 - 21.30 στο Ανοικτο Πανεπιστήμιο Μηχανιώνας, συζητάμε για την αιτιολογία των συγκρούσεων αλλά και τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη τους στην οικογένεια και προβληματιζόμαστε για τους τρόπους διαχείρισής τους και τις δυνατότητες και ευκαιρίες που έχουν οι γονείς για να περιορίσουν την εμφάνισή τους στην οικογένεια.