Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

Μαθήματα σε μαθητές του Diamantis Sport School

Τα μαθήματα σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν τι είναι οι ψυχομετρικές δοκιμασίες και για ποιο λόγο εφαρμόζονται στους υποψήφιους για στρατιωτικές σχολές και να τους βοηθήσουν να αποφύγουν "παγίδες" σχετικά με τα ψυχομετρικά τεστ και την κλινική συνέντευξη στα οποία εξετάζονται.
Οι υποψήφιοι/-ες έχουν τη δυνατότητα να εξασκηθούν σε μεγάλο αριθμό ερωτήσεων από το Τέστ προσωπικότητας, τα Τεστ Αριθμητικού, Γνωστικού, Διαγραμματικού και Χωρικού Συλλογισμού και να προσομοιώσουν τη διαδικασία των ομαδικών και της ατομικής συνεντεύξεων, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο άρτια προετοιμασμένοι/-ες.  Η εξάσκηση στις δοκιμασίες του Σκίτσου Ανθρώπινης Μορφής και την Αυτοπεριγραφή ολοκληρώνουν τις δοκιμασίες στις οποίες υποβάλλονται οι υποψήφιοι /-ες.
Στους μαθητές /-τριες δίνεται η δυνατότητα αν το επιθυμούν να έχουν και ατομικά ραντεβού με ψυχολόγο για πιο προσωπικές διευκρινήσεις. 
Όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στα μαθήματα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ή με τον υπεύθυνο του Diamantis Sport School.