Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Τοποκή Ομάδα Υποστήριξης / Pure Cosmos

Η "Δια Βίου Ανέλιξη" - εκπροσωπώντας το Δίκτυο Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων ΚΜ-ΔΙ.Κ.Κε.Μ - συμμετέχει στην Ομάδα Τοπικής Υποστήριξης του Έργου Pure Cosmos (Public authorities Role Enhancing Competitiveness of SMEs) που εντάσσεται  στο πρόγραμμα Interreg Europe.  
Το πρόγραμμα έχει Στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών στην υποστήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ενώ οι ειδικότεροι στόχοι τους είναι α) η μείωση του κόστους υπηρεσιών και της γραφειοκρατίας, β) η ανάπτυξη (ή επέκταση) ψηφιακών υπηρεσιών ή υπηρεσιών μιας στάσης, γ) υποστήριξη νέων σε ηλικία επιχειρηματιών, δ) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.
Στόχος της Ομάδας Τοπικής Υποστήριξης είναι να : 
  • Διαβουλεύεται 
  • Συμβάλλει στην καταγραφή των αναγκών των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, υποδεικνύει καλές πρακτικές 
  • Προτείνει λύσεις 
  • Συμβάλλει στη σύνταξη Σχεδίου Δράσης για ενδεχόμενη διαμόρφωση σχετικών προσκλήσεων χρηματοδότησης από Περιφερειακά χρηματοδοτικά εργαλεία 
  • Αναγνωρίζει και επιλέγει του κατάλληλους Ειδικούς/Experts οι οποίοι θα είναι αξιολογητές (peers) άλλων χωρών.
Στην Ομάδα Τοπικής Υποστήριξης συμμετέχουν επίσης : Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΠΕΔ ΚΜ Περιφερειακή Ένωση Δήμων, Δήμος Θεσσαλονίκης, ΕΒΕΘ Εμπορικό & Bιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ΕΕΘ Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ΒΕΘ Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, ΣΒΒΕ Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος, ΣΕΒΕ Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, ΣΕΠΒΕ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Β. Ελλάδος, ΑΠΘ- Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων), ΠΑΜΑΚ- Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΑΤΕΙΘ –Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΕΚΕΤΑ, ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ, ΤΗΕRMI AE.