Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης VS Κοινωνικά δίκτυα: Εντοπίζοντας τις διαφορές.

Η διαφήμιση χαρακτηρίζει τη σημερινή εποχή, την εποχή δηλαδή της μαζικής παραγωγής αγαθών. Ειδικότερα δε, η διαφήμιση στο διαδίκτυο αποτελεί έναν κλάδο με τεράστια ανάπτυξη, αφού όλο και περισσότερες εταιρίες διαθέτουν μεγαλύτερο χρηματικό ποσό για τη διαφήμιση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους στο ίντερνετ. Οι λόγοι είναι προφανείς ˑ το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, η συχνότητα που συνδέονται σε αυτό και οι ώρες που δαπανούν καθημερινά, συνεχώς αυξάνονται, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται και να ενδιαφέρονται για την διαφήμιση τους σε αυτό «αναγκαστικά».
Οι όροι μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και κοινωνικά δίκτυα (social networks) χρησιμοποιούνται ευρύτατα στο χώρο της διαδικτυακής διαφήμισης. Με τον όρο μέσα κοινωνικής δικτύωσης νοείται ένα σύνολο εφαρμογών στο διαδίκτυο, που επιτρέπει τη διαρκή τροποποίηση του περιεχομένου και των εφαρμογών τους από όλους τους χρήστες με συμμετοχικό και συνεργατικό τρόπο. Τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν τη δημιουργία περιεχομένου και την ανταλλαγή εμπειριών από τους ίδιους τους χρήστες, γεγονός που οδηγεί στην προώθηση της εταιρίας.

Τα social media και τα social networks επιτρέπουν και στηρίζουν την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους χρήστες και παράλληλα ενθαρρύνουν και ενισχύουν δημιουργία συζητήσεων, την ενεργό συμμετοχή σε ομάδες ατόμων και το σχολιασμό για την ικανοποίηση ή μη που έλαβαν από τις παροχές της επιχείρησης που ήρθαν σε επαφή.
Δεν είναι λίγες οι φορές που τα «μέσα κοινωνικής δικτύωσης» ταυτίζονται λανθασμένα, με την «κοινωνική δικτύωση». Ο όρος «social media» αναφέρεται στα μέσα και στα εργαλεία διαμοιρασμού της πληροφορίας, των δεδομένων και της επικοινωνίας στο κοινό, ενώ ο όρος «social networking» αναφέρεται στη δημιουργία και αξιοποίηση μιας διαδικτυακής κοινότητας, η οποία συγκροτείται από ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα. Με άλλα λόγια τα social media αναφέρονται στα εργαλεία και τα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, σε αντίθεση με τον όρο social networking που αναφέρεται στη διαδικασία της κοινωνικής δικτύωσης. Οι πιο γνωστές διαδικτυακές κοινότητες είναι το Facebook, το Μyspace, το Linkedin, ενώ μερικά από τα πιο δημοφιλή μέσα που συμβάλλουν στην πραγματοποίηση της κοινωνικής δικτύωσης είναι τα blogs, τα micro-blogs, τα podcasts, τα videocasts.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο διαβιβάζονται οι πληροφορίες μεταξύ των κοινωνιών σε όλο τον κόσμο. Με τη βοήθειά τους οι άνθρωποι δημιουργούν δίκτυα με άλλους ανθρώπους ανταλλάζουν ιδέες, εμπειρίες, απόψεις και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, χωρίς να εκτίθενται οι ίδιοι σε κινδύνους και κόστος. Κατά συνέπεια, οι πιο συχνές δραστηριότητες των χρηστών τους είναι: οι ανταλλαγές μηνυμάτων με φίλους/ γνωστούς, το μοίρασμα νέων και καθημερινών δραστηριοτήτων (με μορφή κειμένου, φωτογραφιών και βίντεο), ο σχολιασμός «νέων» ή «ανακοινώσεων» (posts) και η δήλωση ότι κάτι τους αρέσει (like).
Οι επιχειρήσεις λοιπόν, πρέπει να εκμεταλλευτούν την έντονη κινητικότητα που υπάρχει στο διαδίκτυο προς όφελος τους. Το κοινωνικό προφίλ τους αλλά και η γενικότερη εικόνα τους θα επηρεαστεί θετικά με την ουσιαστική και συχνή παρουσία στα social media. Τα χρήματα για την προώθηση τους στο διαδίκτυο είναι λιγότερα από αυτά για άλλους τρόπους προώθησης, και ας μην ξεχνάμε ότι το κόστος, λόγω της σημερινής οικονομικής κρίσης, αποτελεί έναν από τους κυριότερους ανασταλτικούς παράγοντες για οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια μιας εταιρίας. Πρέπει να γίνει σαφές ότι αυτά τα χρήματα δεν τα δαπανούν, αλλά τα επενδύουν.