Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

Eργαστήριο με τον Euclides André Mance

Το Δίκτυο ΚοινΣΕπ Κεντρικής Μακεδονίας και το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας διοργανώνουν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και χρήσιμο εργαστήριο με τον καθηγητή Euclides André Mance, φιλόσοφο και θεωρητικό της αλληλέγγυας οικονομίας από την Βραζιλία.
Το κεντρικό θέμα του εργαστηρίου είναι τα Δίκτυα Οικονομικής Συνεργασίας στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ). Στόχος μας είναι να συζητήσουμε μαζί του και να διερευνήσουμε πρακτικά εργαλεία για το πώς:
- οικοδομούμε βιώσιμες σχέσεις οικονομικής συνεργασίας μεταξύ μας
- περιορίζουμε τις εκροές προς τον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα της αγοράς
- δημιουργούμε ένα αποτελεσματικό οικονομικό κύκλωμα
Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 16/6/2017, ώρα 16:00-20:00 και το Σάββατο 17/6/2017, ώρα 10:00-14:00.
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη κατόπιν αίτησης συμμετοχής μέχρι τις 12/6/2017 εδώ.

Πληροφορίες για καθηγητή Euclides André Mance : Βραζιλίανος φιλόσοφος, θεωρητικός της αλληλέγγυας οικονομίας και της φιλοσοφίας της απελευθέρωσης, λαϊκός εκπαιδευτής και συγγραφέας πολλών βιβλίων, με πιο διάσημο την «Επανάσταση των Δικτύων», όπου εξετάζει πώς τα αλληλέγγυα και συνεργατικά δίκτυα μπορούν να συγκροτήσουν τους δεσμούς εκείνους που θα ανατροφοδοτήσουν την οικονομία, την πολιτική και τον πολιτισμό και να σχηματίσουν την υλική βάση για νέες, μετα-καπιταλιστικές κοινωνίες.