Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

Μουσικοπαιδαγωγικό πρόγραμμα «Ακούω, Παίζω, Αισθάνομαι» για παιδιά 6-10 χρονών

Το μουσικοπαιδαγωγικό πρόγραμμα «Ακούω – Παίζω-Αισθάνομαι» περιλαμβάνει 10 δίωρα βιωματικά εργαστήρια και αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την εφαρμογή ενός προγράμματος που στοχεύει στην ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων με έμφαση στην μουσική σε παιδιά 4 - 7 ετών.
Ο σχεδιασμός ενός τέτοιου προγράμματος στηρίζεται στις συγκλίνουσες διαπιστώσεις επιστημονικών τομέων, όπως οι νευροεπιστήμες, η φιλοσοφία, η ειδική αγωγή και η μουσικοθεραπεία, οι οποίες τονίζουν την επίδραση της μουσικής πάνω στον άνθρωπο, ήδη από την εμβρυική ηλικία και αργότερα στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία.
Τα εργαστήρια που περιλαμβάνει παρουσιάζονται στη συνέχεια :

1ο Εργαστήριο : Γνωριμία 
2ο Εργαστήριο : Δυναμική Ομάδας
3ο Εργαστήριο : Εικόνα εαυτού – Αυτοεκτίμηση
4ο Εργαστήριο : Επικοινωνία
5ο Εργαστήριο : Συναισθήματα
6ο Εργαστήριο : Θυμός και διαχείριση συγκρούσεων
7ο Εργαστήριο : Μαθαίνω να συνεργάζομαι
8ο Εργαστήριο : Αποδοχή της Διαφορετικότητας
9ο Εργαστήριο : Λέω όχι σε πιέσεις – Ενίσχυση αυτοσεβασμού
10ο Εργαστήριο : Κλείσιμο ομάδας
Το πρόγραμμα διάρκειας 20 ωρών αναπτύσσεται σε δύο Σαββατοκύριακα και υλοποιείται από εκπαιδευτές με πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση βιωματικών σεμιναρίων. 
Παράλληλα λειτουργεί πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και υποστήριξης για ανταλλαγής απόψεων, αλλά και επίλυσης προβλημάτων που μπορεί να προκύπτουν σε όσους εφαρμόσουν το πρόγραμμα.
Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Βάσω Ασκητοπούλου στο 6982 198352 ή να στείλετε μήνυμα.