ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Για την επίτευξη των στόχων της "ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΕΛΙΞΗΣ" έχει συγκροτηθεί μια ομάδα συνεργατών και υποοστηρικτών (η οποία διαρκώς εμπλουτίζεται) από διαφορετικούς κοινωνικούς χώρους όπως ακαδημαϊκοί και εκπαιδευτές από τον χώρο της Παιδείας, το χώρο Υγείας, της Δια βίου μάθησης και της Έρευνας, ειδικοί που δραστηριοποιούνται σε διάφορα πεδία του οικονομικού και κοινωνικού βίου, όπως ο χώρος της αγοράς εργασίας, της Τέχνης και του Πολιτισμού, οι οποίοι σχεδιάσουν καινοτόμα εκπαιδευτικά πακέτα, προσφέροντας γνώση και τεχνογνωσία και μεταφέροντας την πολύτιμη εμπειρία τους από το χώρο που δραστηριοποιούνται.
Το Δίκτυο των Συνεργατών / Υποστηρικτών αποτελούν (πατώντας επάνω στο όνομα βλέπετε το βιογραφικό του κάθε συνεργάτη) :

Βάσω Ασκητοπούλου
Κυριάκος Ασκητόπουλος
Απόστολος Δέλτσιος
Ανδρεας Μεδίτσκος
Πηνελόπη Μενούνου
Κυριακή Μουλαδούδη