"ΑΝΕΛΙΞΗ" News

Σε σελίδα αυτή μπορείτε να πληροφορείστε για τις δράσεις και τις εκδηλώσεις  της "Δια Βίου Ανέλιξης" ταξινομημένες κατά μήνα.
(πατήστε επάνω στo μήνα που σας ενδιαφέρει για να μεταφερθείτε στο ανάλογο newletter).

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
ΜΑΙΟΣ 2016