ΑΡΘΡΑ

Αν και η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα που έχουν οι άνθρωποι να ανταλλάσσουν εύκολα πληροφορίες και να έχουν άμεση πρόσβαση σε γνώσεις που θα ήταν δύσκολο ή αδύνατο να βρεθούν στο παρελθόν, πολύ συχνά τίθεται το ερώτημα της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας αυτών των πληροφοριών.
Οι συνεργάτες της ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΕΛΙΞΗΣ επιλέξαμε να αφιερώσουμε μια σελίδα σε άρθρα που επιμελούμαστε προσωπικά ή επιλέγουμε προσεκτικά και καλύπτουν αρκετές θεματικές περιοχές από τους τομείς που δραστηριοποιούμαστε, ελπίζοντας ότι θα φανούν χρήσιμες στο αναγνωστικό μας κοινό.
Ο κατάλογος με τις κατηγορίες θεμάτων διαρκώς εμπλουτίζεται, ενώ μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα άρθρα, επιλέγοντας τη σχετική κατηγορία στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας :
  • Ψυχοθεραπεία / Συμβουλευτική
  • Ιστορίες για να σκέφτεσαι
  • Μάρκετινγκ