ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ένας από τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΕΛΙΞΗ είναι η παροχή θεραπευτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άτομα / οικογένειες που το έχουν ανάγκη.  Η προσέγγιση που εφαρμόζεται είναι η συστημική και μετά από την αξιολόγηση του αιτήματος, συνδιαμορφώνεται με τον/τους ενδιαφερόμενο/ους η θεραπευτική / συμβουλευτική παρέμβαση : ατομική ή οικογενειακή.
Τί είναι όμως η συστημική θεραπεία?
Με απλά λόγια είναι η θεραπευτική προσέγγιση η οποία επιχειρεί να κατανοήσει τα προβλήματα και τις συμπεριφορές του ατόμου σε συνάρτηση με τις σχέσεις που αναπτύσει με τους ανθρώπους του άμεσου περιβάλλοντός του. Μία βασική της αρχή της συστημικής θεωρίας είναι ότι ένα σύμπτωμα εμφανίζεται και συντηρείται προκειμένου να διατηρηθεί η ισορροπία ενός συστήματος. Επιπρόσθετα δυσκολίες αλλά και αλλαγές που μπορεί να παρουσιάσει ένα άτομο στην προσωπική του πορεία και εξέλιξη είναι σε άμεση αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση με τα σημαντικά συστήματα στα οποία ανήκει.
Ο θεραπευτής λοιπόν βοηθά το άτομο ή το ζευγάρι ή την οικογένεια να κατανοήσουν πως το πλέγμα των σχέσεών τους συμβάλλουν στην εμφάνιση ενός προβλήματος και τους υποστηρίζει στην αναζήτηση εκείνων των λύσεων που θα προκαλέσουν αλλαγές και κατ' επέκταση θα οδηγήσουν στην επίλυση κάποιου προβλήματος.
Πώς μπορώ να κλείσω ραντεβού;
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού online, καθώς μέσα από την αρχική σελίδα με τη σχετική επιλογή μεταφέρονται στη σελίδα doctoranytime.gr , όπου μπορούν να επιλέξουν από τις διαθέσιμες ώρες και ημέρες (αλλά και να δουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες και το κόστος της κάθε μιας) ή να επικοινωνήσουν μαζί μας στα τηλέφωνά μας.