ΟΜΑΔΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

Οι ομάδες γονέων είναι ολιγομελείς και απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους γύρω από θέματα διαπαιδαγώγησης και να ανακαλύψουν πιο αποτελεσματικά μοντέλα γονεϊκής συμπεριφοράς.
Με τρόπο βιωματικό, ανταλλάσσονται απόψεις και εμπειρίες με τον/την συντονιστή/ -τρια και τα μέλη της ομάδας, ώστε να ο καθένας να εντοπίσει τους εναλλακτικούς τρόπους που του ταιριάζουν στα θέματα που τον δυσκολεύουν και να αποκτήσει καταλληλότερα εργαλεία που θα ενισχύουν τον γονεϊκό του ρόλο και θα τον κάνει πιο αποτελεσματικό γονιό.
Μέσα από την αλληλεπίδραση επιδιώκεται η βελτίωση των δεξιοτήτων θετικής επικοινωνίας και διαχείρισης των συγκρούσεων στην οικογένεια, της κατανόησης των συμπεριφορών των παιδιών και οριοθέτησης, της ενθάρρυνσης για ανάληψης ευθυνών και απόκτηση ώριμων συμπεριφορών.
Οι ομάδες έχουν κλειστό χαρακτήρα που ευνοεί την ανάπτυξη κλίματος οικειότητας και εμπιστοσύνης και διευκολύνουν το μοίρασμα δυσκολιών και συναισθημάτων ανάμεσα στα μέλη της ομάδας.