ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ


Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας απευθύνεται σε κάθε άτομο που βρίσκεται στην αρχή της επαγγελματικής τους καριέρας και να το στηρίξει στην προσπάθειά του να σχεδιάσει και να προγραμματίσει την εκπαιδευτική και επαγγελματική του ανάπτυξη και εξέλιξη του και να επιλέξει ένα επάγγελμα που του ταιριάζει ή σε όσους επιδιώκουν επαγγελματικές ή γενικότερες αλλαγές στη ζωή τους.
Μέσα από τους δραστηριότητες αυτογνωσίας και εξερεύνησης των επαγγελματικών και προσωπικών του δυνατοτήτων ο σύμβουλος βοηθά τον συμβουλευόμενο (ή τους συμβουλευόμενους όταν πρόκειται για ομάδα) να εκτιμήσει τις προσωπικές του ανάγκες και προσδοκίες, να ανακαλύψει επιρροές και επιλογές, να θέσει ρεαλιστικούς στόχους, επιθυμίες και ταλέντα.
Αξιοποιώντας διάφορα εργαλεία και τεχνικές σύμβουλος και συμβουλευόμενος συζητούν για διάφορα επαγγελματικά θέματα (πχ. λήψη αποφάσεων και επαγγελματικών επιλογών, επαγγελματικοί ρόλοι, αντιμετώπιση επαγγελματικής μετάβασης, αντιμετώπιση εργασιακού άγχους ή αναζήτηση εργασίας, κατάκτηση προσωπικής και επαγγελματικής ισορροπίας).
Στη Δια Βίου Ανέλιξη θα βρείτε εξειδικευμένους συμβούλους οι οποίοι θα σας "συνοδεύσουν" στο ταξίδι της επαγγελματικής σας αναζήτησης μέχρι να φτάσετε στον τελικό προορισμό σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις δυνατότητες και επιλογές σας.