ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝO χώρος μας
Χώρος υποδοχής
Χώρος Συμβουλευτικής_1
Χώρος Συμβουλευτικής_1
Χώρος Συμβουλευτικής_2
Χώρος Συμβουλευτικής_2
Φεστιβάλ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας_Ιούλιος 2016
Φεστιβάλ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας_Ιούλιος 2016_1
Φεστιβάλ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας_Ιούλιος 2016
Φεστιβάλ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας_Ιούλιος 2016_2
Φεστιβάλ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας_Ιούλιος 2016_3
Φεστιβάλ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας_Ιούλιος 2016_3
Δια Βίου ... Υγεία_Μάιος 2016
Δια Βίου ... Υγεία_Μάιος 2016_1
Δια Βίου ... Υγεία
Δια Βίου ... Υγεία_Μάιος 2016_2
Παρουσίαση βιβλίου_Μάιος 2016
Παρουσίαση Βιβλίου "Γλυκιές & Αλμυρές Λιχουδιές"_Μάιος 2016
Λαϊκό Πανεπιστήμιο Μηχανιώνας_Φεβρουάριος 2016
Λαϊκό Πανεπιστήμιο Μηχανιώνας_Φεβρουάριος 2016
Ημερίδα DIAMANTIS SPORTS SCHOOL
Ημερίδα DIAMANTIS SPORTS SCHOOL_Μάρτιος 2016_1
Ημερίδα DIAMANTIS SPORTS SCHOOL_Μάρτιος 2016
Ημερίδα DIAMANTIS SPORTS SCHOOL_Μάρτιος 2016_2
Ημερίδα DIAMANTIS SPORTS SCHOOL_Μάρτιος 2016
Ημερίδα DIAMANTIS SPORTS SCHOOL_Μάρτιος 2016_3
Γ.Σ. Δικτύου Κοιν.Σ.Επ._Απρίλιος 2016
Γ.Σ. Δικτύου Κοιν.Σ.Επ._Απρίλιος 2016


Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δ.Θερμαϊκού_Φεβρουάριος 2017
Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δ.Θερμαϊκού_Φεβρουάριος 2017


Follow up Εργάνη_Φεβρουάριος 2017

Follow up Εργάνη_Φεβρουάριος 2017


Παρουσίαση ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΕΛΙΞΗ_Μάρτιος 2017

Παρουσίαση ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΕΛΙΞΗ_Μάρτιος 2017


Γ.Σ. ΔΙΚΚΕΜ_Απρίλιος 2017

Γ.Σ. ΔΙΚΚΕΜ_Απρίλιος 2017


Ροζ Διαδρομή του 5ο Sail for Pink _Μάιος 2017_1

Ροζ Διαδρομή του 5ο Sail for Pink _Μάιος 2017_1


Ροζ Διαδρομή του 5ο Sail for Pink _Μάιος 2017_2

Ροζ Διαδρομή του 5ο Sail for Pink _Μάιος 2017_2


Ροζ Διαδρομή του 5ο Sail for Pink _Μάιος 2017_3

Ροζ Διαδρομή του 5ο Sail for Pink _Μάιος 2017_3


Money Show Thessaloniki_Μάιος 2017_1

Money Show Thessaloniki_Μάιος 2017_1


Money Show Thessaloniki_Μάιος 2017_2

Money Show Thessaloniki_Μάιος 2017_2


Money Show Thessaloniki_Μάιος 2017_3

Money Show Thessaloniki_Μάιος 2017_3


Ευρωπαϊκή Γιορτή Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας_Ιούλιος 2017

Ευρωπαϊκή Γιορτή Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας_Ιούλιος 2017Βλέπω - Ακούω - Αισθάνομαι_1ος κύκλος_Σεπτέμβριος 2017

Βλέπω - Ακούω - Αισθάνομαι_1ος κύκλος_Σεπτέμβριος 2017


Βλέπω - Ακούω - Αισθάνομαι_1ος κύκλος_Σεπτέμβριος 2017

Βλέπω - Ακούω - Αισθάνομαι_1ος κύκλος_Σεπτέμβριος 2017


Βλέπω - Ακούω - Αισθάνομαι_2ος κύκλος_Οκτώβριος 2017

Βλέπω - Ακούω - Αισθάνομαι_2ος κύκλος_Οκτώβριος 2017


Βλέπω - Ακούω - Αισθάνομαι_2ος κύκλος_Οκτώβριος 2017
Βλέπω - Ακούω - Αισθάνομαι_2ος κύκλος_Οκτώβριος 2017


Βλέπω - Ακούω - Αισθάνομαι_3ος κύκλος_Οκτώβριος 2017
Βλέπω - Ακούω - Αισθάνομαι_3ος κύκλος_Οκτώβριος 2017


Βλέπω - Ακούω - Αισθάνομαι_3ος κύκλος_Οκτώβριος 2017
Βλέπω - Ακούω - Αισθάνομαι_3ος κύκλος_Οκτώβριος 2017


Soft Skills και Διαχείριση κρίσεων_Νοέμβριος 2017
Soft Skills και Διαχείριση κρίσεων_Νοέμβριος 2017


Life Skills : Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες_Δεκέμβριος 2017
Life Skills : Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες_Δεκέμβριος 2017

Ραδιοφωνική Συνέντευξη_Ιανουάριος 2018
Ραδιοφωνική Συνέντευξη_Ιανουάριος 2018